ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi Szabályzat és Nyilatkozat

  1. Üzemeltető:

A weboldal üzemeltetője, garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
  • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az üzemeltető a felhasználóra vonatkozó adatok kezelését a jogszabályokban, különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992.évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 

  1. A szabályzat hatálya

Adatvédelmi nyilatkozat időbeni hatálya nincs, a szabályzat módositásáról az adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat a hatályba lépését megelőzően

Jelen felhasználási és adatkezelési szabályzat www.nicebody.hu címen található oldalra terjed ki. Ellenkező kitöltés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseihez www.nicebody.hu oldalon található hivatkozás vezet.

A hatályos jogszabályok szerint az üzemeltető védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Különféle biztonság technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásnak vagy közzétételének megakadályozására.

Honlap látogatásával a felhasználó egyúttal tudomásul veszi , hogy a honlap információinak igénybevételekor aláveti magát magát a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzitett feltételeket.

Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem.

Az üzemeltető Honlapon megjelenő nyilatkozatai, kijelentései nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

Call Now ButtonHÍVÁS MOST!