FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási feltételek

A felhasználó csak saját felelősségére használhatja az oldalt.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználókat ért olyan károkért, melyek abból eredtek, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, törvényeket. Ezzel ellentétes magatartás esetén a felhasználót töröljük a rendszerből. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A honlap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

Jelen oldal a felhasználási feltételek megismerését követően mindennemű használata a feltételezi, hogy Ön teljes egészében megismerte és elfogadta jelen Szerződési Feltételeket – a felhasználási és az értékesítési feltételeket, valamint az adatok bizalmas kezeléséről szóló nyilatkozatot.

Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet, és nem járul hozzá az abban foglaltakhoz, kérem, tartózkodjon az internetes oldal használatától.

 

A felhasználó felelős azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez létrehozott és használt jelszavai titkosságát megőrizze. A végfelhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy egy internetes hálózat üzemeltetése során időnként technikai problémák léphetnek fel a működésben, amelyek a szolgáltatások szünetelésével járhatnak.

 

Amennyiben változás történik a Felhasználási feltételekben és/vagy az adatok bizalmas kezeléséről szóló Nyilatkozatban, és a felhasználó továbbra is használja az internetes oldalt, akkor az úgy tekintendő, hogy a felhasználó elfogadta a Felhasználási feltételek és az adatok bizalmas kezeléséről szóló Nyilatkozat megváltozott tartalmát.

Minden, a felhasználási feltételekben lehetséges változás vagy törlés az internetes oldalon való megjelenés pillanatától kezdve érvényes harmadik felek számára is. Az Internetes oldal végfelhasználók általi minden olyan használata, amely a változásokat követően történik, a változások elfogadásának minősül, kivéve a felhasználási feltételek módosításának megismerése céljából történő használatot.

 

Ha a felhasználó használja a internetes oldalt, az úgy tekintendő, hogy a felhasználó egyetért azzal, hogy az oldalon végbemenő valamennyi kommunikációnak és interakciónak meg kell felelnie a Felhasználási feltételekben foglaltaknak.

A felhasználók az internetes oldalon nem adhatnak közre, nem adhatnak át, vagy tehetnek elérhetővé semmilyen módon semmilyen olyan tartalmat, amely bármely módon megsérti mások jogait, mint pl. rágalmazó vagy sértő tartalmak, vagy olyasmi, ami megsérti vagy veszélyezteti mások magánéletét, stb., vagy olyan tartalmat, amely illegális tartalommal vagy formával bír. Fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse,

hogy a szabályok megsértése a felhasználó felelőssége-e.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy valamennyi interaktív opció, különös tekintettel a magánüzenetek, chat, fórumok vagy egyéb üzenetküldő eszközök útján történő, illetve párbeszédre épülő kommunikációra, nyilvános jelleggel bír, vagyis nem hordoz bizalmas információkat. A felhasználó az előzetes írásos engedélye nélkül nem adhat közre, vagy tehet elérhetővé semmilyen olyan tartalmat, amely reklámot foglal magában, vagy valakinek a termékeit és szolgáltatásait kínálja, vallási, politikai vagy egyéb nem kereskedelmi okkal sem, és különösképpen nem buzdíthatja arra az internetes oldal többi felhasználóját, hogy más olyan szolgáltatást válasszanak, amely közvetlenül vagy közvetve a versenytársa.

Fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse, hogy a szabályok megsértése a felhasználó felelőssége-e.

 

Felhasználó csakis magáncélra saját használatra letöltheti , kinyomtathatja , és tárolhatja az internetes honlapon szereplő , a szerzői jog védelme alatt álló tartalmakat .

 

A felhasználó az oldalon szereplő tartalmakat semmilyen módon nem változtathatja meg, nem adhatja át, nem vehet részt azok átadásában, illetve árusításában, nem hozhat létre változásokat, illetve nem hasznosíthatja azokat sem egészében, sem részleteiben.

Call Now ButtonHÍVÁS MOST!